Peter Varga

Designer 3D/BIM - HVAC

Našťastie, BIM nie je limitovaný len pre malú časť ľudí; je určený pre všetkých, ktorý sa podielajú na vytváraní diela a na spravovaní diela. BIM vytvára možnosti pre nás šíriť vedomosti a znalosti pre iných, je plný zdrojov informácii a rozširuje znalosti každého z nás, jeho prínos v stavebnom procese je obrovský.

Vzhľadom k tomu, že BIM je celoživotný cyklus budovy v stavebnom procese a mimo neho, je to technológia, ktorá nekončí potom, čo získame BIM model; nie je určená len projektantom, je určená tým ktorý, BIM model dalej využívajú pri výstavbe a počas užívania diela. Je pre každého, kto si chce osvojiť BIM, stať sa jeho súčasťou a je jednoducho zvedavý a nadšený čo BIM dokáže a ocení jeho prínos.

Som jedným z tých, ktorý sa podieľajú na vytváraní stavebných diel vo svojom odbore technológiou BIM.